artworks-000469172727-6jyuph-t500x500

Minh Anh

Camera tôi lắp hơn 1 năm rồi vấn chạy ổn định, tôi rất hài lòng với thái độ của nhân viên kỹ thuật công ty Công Nghệ CCTV, lắp đặt thẩm mỹ, cẩn thận.