Hỗ trợ Kỹ Thuật

Công Nghệ CCTV có đội ngũ kỹ thuật viên trực tiếp 24/7 sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng sử dụng khi có sự cố sảy ra, các trường hợp hỗ trợ trực tiếp không giải quyết được vấn đề, kỹ thuật viên sẽ xuống trực tiếp nới lắp đặt để kiểm tra và khắc phục sự cố nhanh nhất.

Các trường hợp bảo hành sẽ dược thực hiện ngay tại nơi lắp đặt, các thiết bị bị lỗi sẽ được thay thế nhanh, đảm bảo hệ thống của khách hàng vấn hoạt động ổn định.